Tag Archive: Rada dzielnicy

Oświetlenie dodatkowych słupów na ul. Firlejowskiej w Lublinie

Lampa Oświetleniowa

W związku z modernizacją oświetlenia przy ul. Firlejowskiej w Lublinie razem z Waldemarem Czapczyńskim wprowadziliśmy dodatkowe słupy oświetleniowe w miejscach szczególnie zaciemnionych. W ramach realizacji przez PGE zostały one zamontowane. Obecnie Zarząd Dróg i Mostów za naszą prośbą wystąpił do…
Read more

Doposażenie placu zabaw przy ul. Bronowickiej z rezerwy celowej

Rada Dzielnicy Bronowice przekazała 7500 zł na doposażenie placu zabaw przy ul. Chełmskiej. Niestety w związku z brakiem możliwości przekazania na jego budowę (nie pozwala na to przestrzenny plan zagospodarowania – na tym terenie nie może powstać plac zabaw) musieliśmy przeznaczyć…
Read more

Nazwa ulicy Firlejowskiej zostaje!

Rada Dzielnicy Bronowice otrzymała pismo dotyczące protestu składanego w imieniu mieszkańców. Zostało zebranych 156 podpisów osób fizycznych oraz kilkunastu firm, które sprzeciwiają się proponowanym zmianom. Wynika z tego, że zmiany zostaną wstrzymane na dzień dzisiejszy i pozostanie wszystko “po staremu”. [Not…
Read more

Doposażenie placu zabaw przy ul. Bronowickiej / ul. Firlejowskiej

W ramach bieżącego utrzymania firma zajmująca się placem zabwa przy ul. Bronowickiej dokonała doposażenia placu zabaw w piach pod huśtawkami i pająkiem. Zwiększy to bezpieczeństwo dzieci bawiących się na tym placu. [Not a valid template]

Zaświadczenie o wyborze na członka rady dzielnicy 2015

W poprzednim tygodniu odebrałem takie o to zaświadczenie o wyborze na członka Rady Dzielnicy Bronowice. Oświadczam, że przez kolejną kadencję zamierzam pomagać mieszkańcom w ich problemach. Jednocześnie informuję, że będą organizowane spotkania z mieszkańcami również na części Starych Bronowic, na…
Read more