Tag Archive: ul. Firlejowska

Dokumentacja projektowa na budowę i przebudowę ulicy Firlejowskiej w Lublinie od ul. Łęczyńskiej do rzeki Bystrzycy wraz z odwodnieniem i oświetleniem

Numer ogłoszenia: 501014 – 2012; data zamieszczenia: 10.12.2012 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 229335 – 2012r. Czy w…
Read more