Własne funkcje w PHP #2

Przekazanie przez referencję

Używanie parametrów w funkcji zmusza programistę do przekazywania zmiennych lokalnych poza funkcję.

<?php
function dodaj($liczba,$suma)
{
       $suma = $liczba + $suma;
       echo $suma;
}
dodaj(1,20);
echo "Suma za funkcja: ".$suma;
?>

Warto rozważyć w/w kod źródłowy. Można tutaj zauważyć, że zmienne z funkcji “nie wychodzą” poza nią. Tzn. kod wyświetli nam:

21Suma za funkcja:

Przekazanie przez referencje stosuje się poprzez umieszczenie znaku &. W/w kod wyglądałby następująco:

<?php function dodaj($liczba,&$suma) { $suma = $liczba + $suma; echo $suma; } $a = 2; $b = 2; dodaj($a,$b); echo "Suma za funkcja: ".$b; ?>

Zmienna $suma została przekazana przez referencję. Przy wywoływaniu funkcji zostały utworzone 2 zmienne, którym została przypisana wartość. Wynik w/w kodu będzie następujący:

4Suma za funkcja: 4

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.