Własne funkcje w PHP #3

Return w praktyce

Funkcje tworzy się do ułatwienia sobie pracy. Pozwalają one na obróbkę/obsługę czy wykonanie jakiejś czynności. Jednak nie zawsze cały kod funkcji musi zostać wykonany, żeby wynik został prawidłowo wyświetlony.

Jeżeli chcemy dodać 2 liczby do siebie, to na początku powinniśmy sprawdzić czy rzeczywiście są to liczby, a nie jakies inne znaki.

<?php

$a = 2;
$b = 2;

function dodaj($a,$b)

{
   if(is_numeric($a) and is_numeric($b))
   {
     echo "Suma: ".($a+$b);
   }

   else
   {
     echo "koniec";
     return;
     echo "Tego napisu funkcja nie wyświetli";
   }
}

dodaj($a,$b);

?>

Funkcja dodaje sprawdza czy podane zmienne są liczbami. Jeżeli dodaje je i wyświetla sume, w przeciwnym razie wyświetla komunikat “koniec” i kończy działanie.

W tym wypadku dodano słowo kluczowe return, które zatrzymuje dalsze działanie funkcji. Wszystkie co znajduje się po tym słowie zostanie zignorowane.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.