Własne funkcje w PHP #4

Zwracanie wartości przez funkcję

Często komunikaty stosuje się w funkcjach (szczególnie jak ktoś zaczyna przygodę z programowaniem). W rzeczywistości nie jest to na tyle uniwersalne, żeby można to stosować w większych projektach. W końcu po co stosować komunikat “Suma zakupów to” w miejscu gdzie sumujemy inne rzeczy? Chodzi o to, że komunikaty najlepiej jest tworzyć w programie głównym, aby móc nad nimi zarządzać. Wtedy dopiero funkcje mają sens.

<?php $x = 3; $y = 12; function dodaj($x,$y) { if(is_numeric($x) and is_numeric($y)) { if($x>$y) return $x; else return $y; } else { echo "koniec"; return; } } if(dodaj($x,$y)==false) { echo "Któraś ze zmiennych nie jest liczbą"; } else { echo dodaj($x,$y); } ?>

Skrypt zwraca wartość 12. Po sprawdzeniu czy zmienna $x i $y są liczbami następuje sprawdzenie, która z nich jest większa i następuje przekazanie zmiennej przez funkcję.

Jeżeli któraś ze zmiennych nie jest liczbą to funkcja zwraca wartość false. Dzięki temu możemy sprawdzić przy krótkiej konstrukcji if czy podane wartości są liczbami i wyświetlić co do tego stosowany komunikat, który znajduje się w programie. Dzięki temu przenośność kodu pozostaje bezproblemowa.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.