Wykoszenie działki nr 24 – ul. Składowa w Lublinie

Interwencja w sprawie uprzątnięcia działki (własność Urzędu Miasta Lublin). Podziękowania za Wydziału Gospodarki Komunalnej za szybką interwencję.

Wykoszenie ul. Zgodna ul. Składowa w Lublinie

Wykoszenie ul. Zgodna ul. Składowa w Lublinie

Wykoszenie ul. Zgodna ul. Składowa w Lublinie

Wykoszenie ul. Zgodna ul. Składowa w Lublinie

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.