Wykształcenie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie październik 2016 – do nadal
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie październik 2013 – czerwiec 2014
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
studia podyplomowe

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie październik 2009 – listopad 2011
Informatyka (studia dzienne)
magister

Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 3 w Lublinie luty 2008 – czerwiec 2009

Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
zawodowe

Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 3 w Lublinie wrzesień 2006 – czerwiec 2008
Technik informatyk
zawodowe

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie październik 2005 – październik 2008
Matematyka z informatyką (studia dzienne)
licencjat

Policealne Studium Ekonomiczne dla Dorosłych w Lublinie wrzesień 2005 – czerwiec 2007
Technik ekonomista
zawodowe

XXIII Liceum Ogólnokształcące w Lublinie wrzesień 2002 – czerwiec 2005
Matematyka z informatyką
średnie