Wynagrodzenia dla pracowników a KPiR

Czasami można natknąć się na problemy podatkowe związane z odpowiednim zaksięgowaniem wynagrodzeń dla pracowników w KPiR. Należy zauważyć, że w kolumnie 12 (Wynagrodzenia w gotówce i w naturze) należy zawrzeć kwotę wypłaty dla pracownika (netto) + podatek dochodowy + ZUS od strony pracownika. Kwoty ZUS po stronie pracodawcy należy zaksięgować w kolumnie 13 (Pozostałe koszty).

Jeżeli chodzi o zaliczenie w koszty wypłaty pracownika to trzeba rozpatrzeć kilka przypadków. Zakładamy, że umówione jest, że pracownik będzie dostawał do przysłowiowego dziesiątego pieniądze po miesiącu pracy. Taki termin został ustalony z pracodawcą.

zadowolony_pracownik

W przypadku spóźnienia się z wypłatą np. wypłaty dokona 11 lutego, zamiast 10-tego, to pracodawca musi się liczyć z tym, że terminem zaliczenia wynagrodzenia pracownika jest miesiąc luty, a nie styczeń. Czasami może wypaść 10-ty w niedzielę lub inne święto. Należy wtedy pracownikowi dokonać wypłaty w dzień poprzedzający lub wcześniejszy, aby móc zaliczyć do kosztów podatkowych wynagrodzenie pracownika z miesiąc jego pracy.

Jeżeli pracodawca wypłaci 10-tego lutego lub wcześniej to spokojnie może zaliczyć do kosztów podatkowych wynagrodzenie pracowników za miesiąc styczeń.

Warto pamiętać:

– odsetki za zwłokę do ZUS nie ujmujemy w kosztach podatkowych (nie są one kosztami)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.