Wypowiedzenia umów na odbiór odpadów

W związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 1 lipca 2011 r. należy wypowiedzieć dotychczasową umowę na odbiór odpadów. Okres wypowiedzenia zazwyczaj jest jednomiesięczny, ale należy upewnić się sprawdzając to w umowie.

MPO Sita - Segregacja śmieci

Jeżeli nie zrobimy tego w odpowiednim terminie będziemy wtedy płacić podwójnie za wywóz odpadów. Pierwszy raz za nierozwiązaną umowę, natomiast drugi dla gminy.

Załączam wzór rozwiązania umowy dla MPO (pobrane ze strony http://www.mposita.lublin.pl).

==>> Rozwiazanie umowy MPO Sita <<==

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.