Zmiana organizacji ruchu na ul. Skibińskiej, Składowej i Biłgorajskiej

W związku ze złożeniem przez Radnych ze Starych Bronowic pisma dotyczącego zmiany organizacji ruchu Rada Dzielnicy otrzymała następujące pismo z Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie. Sprawa dalej jest w toku. Będziemy ją monitorować i poinformuję o dalszym rozwoju sytuacji. Problem może również rozgrywać się przez dotację z remont ul. Łęczyńskiej, która może teoretycznie zablokować zmiany z uwagi na “trwałość projektu”.

Zmiana organizacji ruchu na ul. Składowej, ul. Skibińskiej i ul. Biłgorajskiej w Lublinie

Zmiana organizacji ruchu na ul. Składowej, ul. Skibińskiej i ul. Biłgorajskiej w Lublinie

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.